လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Friday, December 10, 2010

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ လူ႔အခြင့္ေရးေန႔ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

0 comments:

Post a Comment