လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Saturday, December 4, 2010

တခါတခါက်ေတာ့လည္း သီခ်င္းနားေထာင္ရတာ ေပ်ာ္စရာပါ။

0 comments:

Post a Comment