လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Monday, July 26, 2010

အလြမ္းမ်ားႏွင့္ ဧရာ၀တီ ဂ်ပန္တြင္ျပမည္


Film Poster 1-1    

0 comments:

Post a Comment