လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Monday, July 26, 2010

တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးကို အိႏိၵယၾကိဳဆိုသည့္ ဗီြဒီယို

အညာေႏြတမာေျမ(ကိုေနလင္း - အိႏိၵယ) ထံမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment