လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Sunday, June 2, 2013

ပ႒ါန္းတရားေတာ္ႏွင့္ေဗဒင္ဇာတာခြင္

                         ပ႒ါန္းတရားေတာ္ႏွင့္ေဗဒင္ဇာတာခြင္

           ဘေလာဂ္ေဗဒင္၀ါသနာရွင္မ်ား မိမိေမြးရက္ကိုသိပါကဇာတာခြင္ကိုၾကည့္ပါ။မိမိမည္သည့္
ရာသီဖြားျဖစ္သည္ကိုရွာပါ။
ဥပမာ။    ။မိႆရာသီဖြား ျဖစ္ပါက ေဟတုသစၥေယာႏွင့္ကမၼပစၥေယာကို မိမိေမြးေနတိုင္း သက္ေစ့
ရြတ္ပါက ျဂိဳဟ္ဆိုးအစီးအနင္းမွကင္းေ၀းျပီး ေကာင္က်ိဳးမဂၤလာမ်ားႏွင့္ လာဘ္လာဘမ်ားရရွိမည္။

MAR 14  -  APRIL 13  အတြင္းေမြးလွ်င္= မိႆရာသီဖြား
APRIL 13 -  MAY 14 -  အတြင္းေမြးလွ်င္= ျပိႆရာသီဖြား
MAY 14  -  JUN  15     အတြင္းေမြးလွ်င္= ေမထုန္ရာသီဖြား 
JUNE 15  -  JULY 16   တြင္းေမြးလွ်င္= ကရကဋ္ရာသီဖြား 
JULY 16  -   AUG 14   အတြင္းေမြးလွ်င္= သိဟ္ရာသီဖြား
AUG 14   -   SEP 17    အတြင္းေမြးလွ်င္= ကန္ရာသီဖြား
SEP 17   -   OCT 17   အတြင္းေမြးလွ်င္= တူရာသီဖြား
OCT 17   -  NOV 16   အတြင္းေမြးလွ်င္=ျဗိစာၦရာသီဖြား  
NOV 16   -  DEC 16   အတြင္းေမြးလွ်င္=ဓနုရာသီဖြား
DEC 16   -  JAN 14   အတြင္းေမြးလွ်င္= မကာရရာသီဖြား
JAN 14   -  FEB 13   အတြင္းေမြးလွ်င္= ကုမ္ရာသီဖြား
FEB 13   -  MAR 14   အတြင္းေမြးလွ်င္= မိန္ရာသီဖြား

  ပ႒ါန္း(၂၄)အစၥည္း၏ ဆုေတာင္းမ်ားနွင့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

၁။ေဟတုပစၥေယာ            အကုသိုလ္ကင္း၍ကုသိုလ္နွင့္ယွဥ္တဲြရပါေစသား
၂။အာရမၼဏပစၥေယာ         မ်က္စီနွင့္နားလည္ေသာနိဗၺာန္သို့မ်က္ေမွာက္ျပုရပါေစသား
၃။အဓိပတိပစၥေယာ           ရုပ္နာမ္နွစ္ပါးကိုေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းနိွင္ပါေစသား        
၄။အနနၱရပစၥေယာ            မ်ားစြာေသာကုသိုလ္တရားကိုမ်က္ေမွာက္ျပုရပါေစသား
၅။သမနၱၱရပစၥေယာ            ရုပ္နာမ္အတူရိွေသာတရားကိုမ်က္ေမွာက္ျပုရပါေစသား
၆။သဟဇာတပစၥေယာ         ရုပ္ - ရုပ္ျခင္း၊နာမ္ -– နာမ္ျခင္း၊ထင္ရွားစြာသိရပါေစသား
၇။အညမညပစၥေယာ          ရုပ္မွနာမ္သို့၊နာမ္မွရုပ္သို့ ေျပာင္းလဲရန္သိရပါေစသား
၈။နိႆယပစၥေယာ           ရုပ္ နာမ္နွစ္ပါးတည္ရာကိုသိရပါေစသား 
၉။ဥပနိသယပစၥေယာ         ရတနာသံုးပါးကိုသိရပါေစသား
၁၀။ပုေရဇာတပစၥေယာ       ေရွး၌ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္ကိုပယ္၍ကုသိုလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပုရပါေစသား
၁၁။မစာၧဇာတပစၥေယာ       ေနာက္၌ျဖစ္ေသာအကုသိုလ္ကိုပယ္၍ ကုသိုလ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပုရပါေစသား
၁၂။အာေသ၀နပစၥေယာ      လိုအင္ဆနၵမရိွေအာင္ျပည့္စံုရပါေစသား
၁၃။ကမၼပစၥေယာ             ကံသံုးပါးကိုသိရပါေစသား
၁၄။၀ိပါတပစၥေယာ           ၀ဋ္ေၾကြးသံုးသြယ္ကိုပယ္ဖ်က္ရပါေစသား       
၁၅။အဟာရပစၥေယာ         လိုရာဆနၵကိုျပည့္စံုစြာေထာက္ပံ့နိွင္ၾကပါေစသား
၁၆။ဣျနၵိယ ပစၥေယာ         နာမ္ရုပ္ကိုထိန္းသိမ္းတတ္ေသာပညာရွင္ျဖစ္ရပါေစသား
၁၇။ဈာနပစၥေယာ            သူေတာ္ေကာင္းတရား (၇)ပါး၊ ညဏ္စဥ္ (၅)ပါးနွင့္ျပည့္စံုရပါေစသား
၁၈။မဂၢပစၥေယာ              သာသနာ(၂)ပါးအေပါင္းကိုအာရံုျပု၍အထြဋ္အထိပ္ပညာကိုရရပါေစသား
၁၉။သမၸယုတၱပစၥေယာ        သူေတာ္ေကာင္းတို့နွင့္ေပါင္း၍(၇) ျဖာေသာတရားနွင့္ယွဥ္တဲ့ပညာကိုရရပါေစသား
၂၀။၀ိပၸယုတၱပစၥေယာ         သူယုတ္မာနွင့္ကင္းေ၀း၍ အကုသိုလ္နွင့္ကင္းေ၀းရပါေစသား
၂၁။အတိၱပစၥေယာ            သမုတိနယ္၌ အရိွကို ဟုတ္မွန္စြာသိရပါေစသား
၂၂။နတိၱပစၥေယာ             ပရမတၱ အရိွတရား၏အသိကိုမ်က္ေမွာက္ျပုရပါေစသား
၂၃။၀ိဂတပစၥေယာ           ေရွး၌ပြင့္ကုန္ေသာဘုရားတိုကိုရွစ္ခိုးရပါေစသား
၂၄။အ၀ိဂတပစၥေယာ        ပြင့္လတံ့ေသာ ဘုရားတိုကိုရွစ္ခိုးရပါေစသား

အဓိ႒ာန္က်င့္စဥ္ဆုေတာင္းပံု
          
(၁) ပါရမီ ရွင္သည္ မိမိေမြးေန့မွစ၍ သီလကို လံုျခံုစြာထိန္းသိမ္းျပီးလွ်င္ ေန့စဥ္နံနက္အိပ္ရာထတစ္ၾကိမ္၊ေန့ထမင္းစားျပီးတစ္ၾကိမ္၊
ညအိမ္ရာ၀င္တစ္ၾကိမ္အားျဖင့္ တစ္ေန့ သံုးၾကိမ္ ဤက်င့္စဥ္ကို(၉)ရက္အဓိ႒ာန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(၂) ပထမတစ္ၾကိမ္ျဖင့္ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ မိမိဆနၵမျပည့္စံုေသးလွ်င္ တတိယအၾကိမ္ထိဆက္ကာကာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ထိုအခါ ပါရမီရွင္
   ၏လိုအင္ဆနၵသည္ မုခ်ျပီးျပည့္စံုရမည္မွာ ေသခ်ာေပေတာ့သည္။
(၃) အဓိ႒ာန္တၾကိမ္လွ်င္ လိုအင္ဆနၵတစ္ခုတည္းကိုသာ ဦးတည္ရည္ရြယ္၍ ထက္သန္ေသာစိတ္ျဖင့္ တည္ျငိမ္စြာေဆာင္ရြက္ရမည္။


 အကို်းေက်းဇူး
       ဤက်င့္စဥ္ျဖင့္ရနိွင္ေသာ အကို်းေက်းဇူးမ်ားမွာ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားကိုေျဖရွင္းနိွင္ျခင္း၊ကူညီေစာင့္
မမည္သူေပၚေပါက္လာသည္ကိုၾကံုေတြ.ရမည္။ေငြေရးေၾကးေရးအဆင္ေျပမည္။အလုပ္အကိုင္ယွဥ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိကအျမဲေအာင္
နိုင္မည္။မင္းအစိုးရမစ ကိန္းၾကံုမည္။မေတာ္တဆ အသက္ေဘးအနၱရာယ္မ်ားမွလြတ္ေျမာက္နိုင္မည္။သူတပါး မေကာင္းၾကံခံရျခင္းမွ
လြတ္ေျမာက္မည္။အျမဲမျပတ္ ရြတ္ဆိုေဆာင္ရြက္ပါက ထီေပါက္သကဲ့သို.ေငြအစုလိုက္ရရိွမည္။လူအေပါင္း တို.အလည္္တြင္ ဆရာၾကီး
တဆူ ေလးစားပူေဇာ္ျခင္းခံရမည္။
                                                                                                               ''ဆႏၵျပည့္၀ၾကပါေစ''

 http://astroaung.blogspot.jp/ မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

1 comments:

Linn Maung Maung said...
This comment has been removed by the author.

Post a Comment