လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Wednesday, August 8, 2012

ဆရာမ ႏုႏုရည္(အင္းဝ)ရဲ႔ ျမစိန္းျပာ ကမာရြတ္ ဝတၳဳ

Mya Sein Pyar Kamayut (Nu Nu Yi (Innwa))

0 comments:

Post a Comment