လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Monday, August 13, 2012

ဟူး...ေမာတယ္

ေအာ္ဟစ္ေပါက္ကြဲမွ ေမာတာမဟုတ္ဘူး။
ထိန္းခ်ဳပ္ ဟန္လုပ္ရတာလည္း ေမာတာပဲ။

ရန္ေဆာင္မိုက္မွ ေမာတာမဟုတ္ဘူး။
ရန္ေရွာင္လိုက္ရတာလည္း ေမာတာပဲ။

မာရသြန္ အေျပးသမားမွ ေမာတာမဟုတ္ဘူး။
စာတံခြန္ အေရးသမားလည္း ေမာတာပဲ။

စိတ္ေပ်ာ္ခုန္ကမွ ေမာတာမဟုတ္ဘူး။
အိပ္မေပ်ာ္ညဟာလည္း ေမာတာပဲ။

အေမာတကာ့ အေမာထဲမွာ
ေမာလို႔ေမာမွန္းမသိဘဲ ေမာေနရတဲ့
အေမာဟာ အေမာဆံုးပဲ။

နႏၵာ(ဂ်ပန္)
၂၀၁၂.၀၈.၁၄.

0 comments:

Post a Comment