လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Friday, January 13, 2012

စစ္ဘီလူးမ်ားၾကားက ခြပ္ေဒါင္း

အမ်ဳိးသားဝတ္စံုနဲ႔ ဇာတိမာန္အျပည္နဲ႔ ေနာက္ထပ္ ဒို႔အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္တေယာက္ အက်ဥ္းေထာင္ေပါက္မွ လွမ္းေလွ်ာက္လာစဥ္........... 

စစ္ဘီလူးမ်ားၾကားက ခြပ္ေဒါင္း
မေညာင္းအစဥ္ ခတ္တဲ့ေတာင္ပံနဲ႔
ေဒါင္းအလံသူစိုက္ဖို႔ သူထြက္ခဲ့ျပီ 
သူလည္းေလ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မည္ေပသမို႔႔
ျပည္သူအေပါင္းက ၾကိဳလင့္လို႔ ေမတၱာပို႔။ 
(ေအးနႏၵာေအာင္-JAPAN)


0 comments:

Post a Comment