လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Monday, October 25, 2010

အေမရိကန္နိုင္ငံတ၀ွမ္း နိုးေဆာ္ခ်က္

Call for Protests 2010

0 comments:

Post a Comment