လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Monday, September 6, 2010

အ႐ွင္ထာဝရ ဂ်ပန္သို႕ၾကြေရာက္လ်က္႐ွိပါသည္။၂၀၁၀စက္တင္ဘာလ(၆)ရက္။
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာေရာေရြ၀ါေေတာ္လွန္ေရးမွာတက္ၾကြစြာပါ၀င္ခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ အရွင္ထာ၀ရ  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ယေန႔ နံနက္တြင္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ဆရာေတာ္သည္  ဂ်ပန္ဗုဓၵဘာသာ သံဃာအဖြဲ႔ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အခမ္းအနားတို႔ကိုလည္း  တက္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာျပည္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ျမန္မာသံဃာေတာ္မ်ားလက္ရွိအေျခအေနမ်ားကိုပါေဟာေျပာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ဂ်ပန္ေရာက္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားမွက်င္းပျပဳလုပ္မည့္၃ႏွစ္ျပည့္ေရြ၀ါေရာင္အထိ္မ္းအမွတ္္အခမ္းအနား
ကိုလည္းတက္ေရာက္ပူးေပါင္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆရာေတာ္မွ မိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆရာေတာ္အရွင္ထာ၀ရသည္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္SUGAMOအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(သာသနဦးေသွ်ာင္ ) ဂ်ပန္ဌာနခြဲ႔ ရုံးခြဲ႔မွာ  ေခတၱ သီတင္းသုံးေနထိုင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒကာဒကာမ မိတ္ေဆြမ်ား သြာေရာက္  ေတြ႔ဆုံႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

SUGAMO Address

Toshima-Ku,Sugamo 1-24-8,BIRAKYO (401),Tokyo,Japan.

0 comments:

Post a Comment