လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Tuesday, September 21, 2010

၁၆ၾကိမ္ေျမာက္ABMAဂ်ာနယ္

ABMA Journal Volume 1 No 16                                                              

0 comments:

Post a Comment