လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Saturday, March 29, 2014

နတ္

လူမ်ဳိးတိုင္း လူမ်ဳိးတိုင္းသည္ "နတ္"တဦးဦးကို ေမြးဖြားၾကတတ္ၾကသည္။ ယင္းနတ္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိမိအား ေမြးထုတ္လိုက္သူမ်ားအတိုင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထိုလူမ်ဳိးမုန္းေသာ သူမ်ားကို ထိုနတ္လည္း မုန္း၏။ ထိုလူမ်ဳိးခ်စ္ေသာ သူမ်ားကို ထိုနတ္ကလည္း ခ်စ္၏။

လူမ်ဳိးတိုင္းလူမ်ဳိးတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ နတ္မ်ားကို မိမိတို႔သဘာဝအတိုင္း၊ မိမိတို႔ ဘာသာစကားအတိုင္းသာ ဖန္ဆင္းေခၚေဝၚၾကသည္။

နိဂရိုးနတ္တို႔သည္ အသားမဲ၏။ ဆံပင္ေကာက္၏။
မြန္ဂိုနတ္တို႔သည္ အသားေရာင္ ဝါ၏။ မ်က္လံုးပံုစံမွာ ဗာဒံသီးနဲ႔တူ၏။
ရဟူဒီလူမ်ဳိးတို႔သည ္နတ္ပံုကို မဆြဲတတ္ၾကေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔နတ္သည္ ကိုယ္ေပ်ာက္ျဖစ္၏။
အီဂ်စ္နတ္တို႔သည္ ၄င္းတို႔ကို ဖန္တီးေသာ အီဂ်စ္လူမ်ဳိးတို႔မ်က္ႏွာအတိုင္း  မ်က္ႏွာတည္၏။
ကမာၻ႔ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းျပည္မ်ားမွ နတ္တို႔သည္ ပူေႏြးေသာ သိုးေမႊးထည္မ်ားကို အထပ္ထပ္ ဝတ္ရံုထားၾက၏။
အိႏၵိယျပည္မွ နတ္မ်ားကမူ ဆင္စီးၾက၏။
အခ်ဳိ႔ကၽြန္းမွ နတ္မ်ားသည္ ေရကုူးကၽြမ္းက်င္ၾက၏။
ေတာင္ဝင္ရိုးစြန္းႏွင့္ ေျမာက္ဝင္ရိုးစြန္းမွ နတ္တို႔သည္ ငါးၾကီးဆီကို အလြန္ၾကိဳက္ေၾကာင္း သိရ၏။

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမရွိေသာသူမ်ားသည္ အဆိုပါနတ္မ်ားအား ပူေဇာ္ပသၾက၏။ ဗလိနတ္စာေကၽြးၾက၏။ အခ်ဳိ႔ေသာ တိုင္းျပည္မ်ား၌ ယခုုထက္တိုင္ပင္ အကယ္၍ မိမိတို႔ ပူေဇာ္ပသျခင္း ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ အလိုဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝျခင္းမရွိလ ွ်င္ ပူေဇာ္ပသထားေသာ အရုပ္မ်ားကို အမနာပ ေျပာဆိုုလ်က္" နင့္ကို ဒီေလာက္ေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ခမ္းနားတဲ့ နတ္ကြမ္းမွာထားတယ္၊ ေရႊနဲ႔မြမ္းမံထားတယ္၊ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ရာေတြ ေကၽြးတယ္၊ ဆီမီးလည္း ပါတယ္၊ ဒီေလာက္လုပ္ထားတာေတာင္ ငါေတာင္းတာကို မေပးဘူး" ဆိုျပီး နတ္ရုပ္ကို ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်ပစ္တယ္။

ထိုအေတာအတြင္း အကယ္၍မ်ား မိမိတို႔ လိုလားေတာင့္တခ်က္ျပည့္ဝသြားျပီဆိုလ ွ်င္
" အကၽြႏ္ုုပ္ အေလာတၾကီး လုပ္မိတာ မွန္ပါတယ္။ အရွင္ကလည္း ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မေပးဘူးေလ။ အရွင္သာ ကၽြႏ္ုုပ္တို႔ အကၽြႏ္ုုပ္တို႔ အလိုဆႏၵေတြကို ေနာက္ဆို ျပည့္ေအာင္ လုပ္ေပးပါ။ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ၾကီး ပူေဇာ္ပါ့မယ္။ အခုလည္း ျဖစ္ျပီးခဲ့တာေတြကို ေမ့လိုက္ပါအရွင္၊ အကၽြႏ္ုုပ္လည္း အရွင့္ကို ေကာင္းေကာင္းျပန္ထားပါ့မယ္" ဆိုျပီး နတ္ရုပ္ကို ေကာက္ယူေဆးေၾကာျပီး တဖန္နတ္စင္ေပၚျပန္တင္ ျပားျပားဝပ္ေနေအာင္ ရွိခိုးပူေဇာ္ၾကျပန္တယ္။

Self Confident ခ်ဳိ႔တဲ့သူ၊ ဥာဏ္ပညာအေျမွာ္အျမင္ နည္းပါး အရိုင္းဆန္ေသာသူတို႔သည္ မည္သည့္အခါမွ ကိုးကြယ္ရာေတာ့ မဆင္းရဲၾက။ ထိုသူတို႔သည္ မီးကိုလည္း ပူေဇာ္၏။ ေျမၾကီးကိုလည္း ပူေဇာ္၏။ေလကို ပူေဇာ္၏။ ေရကို ပူေဇာ္၏။ အလင္းေရာင္ကို ပူေဇာ္၏။ ၾကယ္တာရာမ်ားကို ပူေဇာ္၏။ တိရစာၦန္မ်ားကိုလည္း ပူေဇာ္၏။ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ေျမြသတၱဝါမ်ားၾကီးမ်ား ေရွ႔ေမွာက္၌ ျပားျပားဝပ္ခဲ့
ၾက၏။ တခါတရံ လူယဥ္ေက်းမ်ားထံမွ ရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို နတ္အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကသည္။ ဥပမာ ဆိုရလ ွ်င္ " တို႔ဒ္" လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ႏြားလည္ပင္း၌ ဆြဲေသာ "ခေလာက္"ကို ပူေဇာ္ၾက၏။ " ကိတ္ဒ္" လူမ်ဳိးတို႔သည္ ခြက္ႏွစ္ခြက္ကို တခြက္က လင္၊ တခြက္က မယား ဟုအမွတ္ထားလ်က္ ပူေဇာ္ၾက၏။

အားလံုးေသာ နတ္တို႔သည္ ပူေဇာ္ပသျခင္းကို လိုလားၾက၏။ မ်ားစြာေသာ နတ္တို႔သည္ ယစ္ပူေဇာ္ျခင္းကို ႏွစ္သစ္ၾက၏။အျပစ္ကင္းသူ၏ အေသြးအသားမ်ားမွာ ထိုထိုေသာ နတ္မ်ားအတြက္ ရနံ႕သင္းၾကိဳင္ေသာ နတ္သုဒၶါလည္း ျဖစ္ေနတတ္၏။

နတ္ဆရာမ်ား၊ ယေန႔ျမန္မာျပည္ဆိုလ ွ်င္ေတာ့ မိန္းမလ ွ်ာမ်ားရွိရန္ နတ္အားလံုးက လိုလားၾက၏။ အင္တာေနရွင္နယ္တြင္ ရွိၾကကုန္ေသာ အဆိုပါနတ္ကေတာ္တို႔၏ အၾကီးမားဆံုးေသာ အလုပ္မွာ မိမိတို႔နတ္၏ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ကို သီဆိုက်ဴးရင့္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ နတ္က အျခားနတ္အားလံုးကို တျပိဳင္နက္တည္း အႏိုင္ရရွိေစရန္ျဖစ္၏။

လူတို႔သည္ နတ္မ်ားကို ဖန္ဆင္းၾကပံုမွာလည္း ဒီဇိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္၏။ အခ်ဳိ႕သည္ လက္ေပါင္းမ်ားစြာရွိ၏။ အခ်ဳိ႕သည္ ေခါင္းေပါင္းမ်ားစြာရွိ၏။ အခ်ဳိ႕သည္ ေျမြအရွင္မ်ားကို ပန္းကံုးလုပ္ဆြဲ၏။ အခ်ဳိ႔နတ္ကား ကိုယ္လံုးတီးျဖစ္၏။ အခ်ဳိ႕နတ္မွာ ဣႆာမေစၦရမ်ား၏။ အခ်ဳိ႕နတ္ဆို ေက်ာကံုးသာ ေတြ႔ရ၏။ အခ်ဳိ႕နတ္မွာ တခါတရံ လူျဖစ္သြား၏။
အခ်ဳိ႔မွာ တခါတရံ ဟသၤာျဖစ္သြား၏။ အခ်ဳိ႔နတ္မ်ားသည္ ရုပ္ဆင္းလွေသာ ကညာပ်ဳိကိုလည္း ခ်စ္တတ္ၾကေသး၏။ အခ်ဳိ႔နတ္မ်ားကေတာ့ အိမ္ေထာင္ရွိ၏။

ထိုထိုေသာနတ္တို႔ ေဒါသအထြက္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္မွာ နတ္တို႔ရွိသည္ဆိုသည္ကို မယံုၾကည္သည့္ လူျဖစ္သည္။

ထိုနတ္တုိ႔ကို လံုးလံုးမယံုၾကည္လ ွ်င္(သို႔) အျမင့္ဆံုး အျမတ္ဆံုးမမွတ္ထင္လ ွ်င္ ထိုသူအား အျပစ္ဒဏ္က်မည္ဟု နတ္ကေတာ္မ်ားမွ တဆင့္ ျခိမ္းေျခာက္သည္။ နတ္တဦးဦးကိုမွ မယံုၾကည္ျခင္းသည္ ၾကီးက်ယ္ေသာ ျပစ္မႈျဖစ္ေလသည္ဟု နတ္ကေတာ္မ်ားကတဆင့္ ေဆာ္ၾသ၏။

သင္သည္ လူ႔အေသြးျဖင့္ မိမိ၏ အမည္ကို ထင္ရွားေအာင္ ျပဳလုပ္လ ွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပံဳးရႊင္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္တဦးဦးအား သူ႔မိခင္ရင္ခြင္ထဲမွာပင္ လည္မ်ဳိကို ညွစ္လ ွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ကို ခ်စ္၍ ယံုၾကည္ေနေသာသူအား သစၥာေဖါက္ဖ်က္လ ွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း နတ္တို႔အား ပူေဇာ္ပါက သင့္အားခြင့္လႊတ္ၾကလိမ့္မည္။ နတ္အား မယံုၾကည္လ ွ်င္ေတာ့ သင့္ကို သည္းခံလိမ့္မည္ မဟုတ္။

ကမာၻဦးအစက မိုုးခ်ဳန္းျခင္းသည္ လူအား ေၾကာက္လန္႔ေစ၏။ မီးေတာက္မ်ား၏ ေရွ႔ေမွာက္၌လည္း လူသည္ ဒူးေထာက္ခဲ့ဖူး၏။
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ သားရဲတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေတာ၊
ေထာက္မမီႏိုင္တဲ့ ေခ်ာက္၊
တ႐ႈဳး႐ႈဳးႏွင့္ တြားသြားေနေသာ ေျမြၾကီးမ်ား၊
ေတာက္ပေနေသာ ေန၊ လ ၊ ၾကယ္တာရာမ်ား၊ ရုုတ္တရက္ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ ေနၾကတ္ျခင္း၊ လၾကတ္ျခင္း၊
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား၊ အပူဖ်ား၊ အေအးဖ်ား၊
ရူးသြပ္ျခင္းစိတ္ေရာဂါ၊
ညအေမွာင္၊
အိပ္မက္ဆိုး၊
အထူးသျဖင့္ အခါခပ္သိမ္း လူတို႔ရဲ႕ ဦးေခါင္းေပၚ ခြစီးေနတတ္တဲ့ ေသျခင္းတရားတို႔နဲ႔ လူဟာ ရင္ဆိုင္ေတြ႔လာရတဲ့အခါ ၄င္းတို႔ေနာက္မွာ တန္ခိုးရွင္၊ နာနာဘာဝ၊ တေစၦသရဲမ်ား ရွိေနတယ္လို႔ အထင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။

သို႔ျဖစ္၍ အစြမ္းၾကီးမားသူ တန္ခိုးရွင္၊ နာနာဘာဝ(အစိမ္းေသ)မ်ားရဲ႕ ေမတၱာကိုခံယူလ ွ်င္ျဖင့္ မိမိတို႔အတြက္ စိုးရိမ္စရာမရွိ၊ လံုျခံဳမႈရွိတယ္လို႔ အထင္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။

ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္ ျပည့္ဝေစရန္အတြက္ လူဟာ ရွိခိုးျခင္း၊ ပူေဇာ္ျခင္း၊ ပသျခင္း၊ ယဇ္တင္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာလူ႔သမိုင္းရဲ႕  ေတာေနအရိုင္းဘဝမွ အယူအဆမ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္တယ္။

မမာမက်န္းျဖစ္လို႔ စိတ္ဂေယာင္ေျခာက္ျခား ျဖစ္တာကို နတ္(သို႔)နာနာဘာဝဖမ္းစားျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အယူသီးမႈဟာ ေခတ္အဆက္အဆက္က လူမ်ဳိးတိုင္းမွာ ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ ႏွစ္ပရိေစၦဒ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကာလအထိ ယင္း နာနာဘာဝမ်ားကို ေျခာက္ထုတ္ျခင္း၊ နတ္မ်ားကို ေတာင္းပန္ျခင္းသာလ ွ်င္ တခုတည္းေသာ အေကာင္းဆံုး ကုထံုးအျဖစ္ နတ္ဆရာမ်ားက ဟစ္ေအာ္ရြတ္ဆို ခဲ့ၾကသည္။

လူရိုင္းဘဝႏွင့္ရွိစဥ္က သနားစရာ လူသားချမာ ပစၥည္းတစံုဆက္သေပးကမ္းလ ွ်င္ အဆိုပါ မျမင္ရေသာ အရာတို႔ စိတ္ႏွလံုးေပ်ာ့ေပ်ာင္း နူးည့ံသြားမယ္အထင္နဲ႔ မိမိတို႔ ႏွလံုးသားမ်ားပင္ ကြဲလ ွ်င္ကြဲသြားစမ္းပါေစ မိမိတို႔သားသမီးမ်ားကိုပင္ ယဇ္ပူေဇာ္ဆက္သခဲ့ၾကဖူးေလသည္။

ဤသည္မွာ ကမာၻ႔ေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္ လူသားတို႔ မယဥ္ေက်းခင္ ကာလက အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္တရာမွ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္း ကိစၥမွာ က်မတို႔ ျမန္မာႏိုုင္မွာ ယေန႔ထက္ထိတိုင္ ထိုကိစၥမ်ား တြင္က်ယ္ေနျခင္း၊ လက္ခံသူအမ်ားအျပားရွိေနျခင္းမွာ ျမန္မာျပည္ဟာ ကမာၻမွာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေခတ္ေနာက္က်၊ ဆုုတ္ယုတ္က်န္ခဲ့ေနလဲဆိုတာပါပဲ။

" ေရွးထံုးလည္း မပယ္နဲ႔ ေစ်းသံုးလည္း မၾကြယ္နဲ႔" ဆိုတဲ့ စကားဟာ ေရွးလူၾကီးမ်ား ထားသြားခဲ့တဲ့ စကားတခုသာျဖစ္တယ္။ ေလာကအမွန္တရား နိယာမတရားမဟုတ္ဘူး။ ေစ်းသံုးမၾကြယ္နဲ႔ ဆိုတဲ့ ေရွးထံုးကို မပယ္သင့္ေပမယ့္ အဓိပၺါယ္မဲ့ အဆင္ျခင္မဲ့ေနတဲ့ ေရွးထံုးကိုေတာ့ ပယ္သင့္ရင္ ပယ္ရမယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ အေနာ္ရထာမင္းၾကီးသာ ပယ္သင့္တဲ့ ေရွးထံုးကိုမပယ္ခဲ့ရင္သာ ဗုဒၶသာသနာေတာင္ ပုဂံေရာက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။
ကမာၻမွာလည္း ကမာၻမွာလည္း ပယ္သင့္တဲ့ ေရွးထံုးေတြကိုသာ မပယ္ခဲ့ရင္ က်မတို႔တေတြ အခုလို အင္တာနက္ေတာင္ သံုးရမွာမဟုတ္ဘူး။

ဒီေနရာမွာ " ရိုုးရာ" ဆိုတာနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ေျပာရရင္ ျမန္မာ့ရိုုးရာအရ ကြမ္းစားတာေကာင္းလားမေကာင္းဘူးလား၊ ေခတ္ပညာသင္ရတဲ့ ဆရာဝန္ေတြ အသိဆံုး၊ ျမန္မာ့ရိုးရာဆိုျပီး လက္ရည္တျပင္တည္း စားျခင္းဟာ က်န္းမာေရးအရ ေကာင္းလားမေကာင္းလား ဆိုတာကို တကယ္စာက်က္ျပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆးေက်ာင္းဝင္ ဆရာဝန္ျဖစ္လာတဲ့ ဆရာဝန္ကို ေမးၾကည့္။

႐ိုးရာဆိုတိုင္းလည္း ေလာကၾကီးနဲ႔ အံမဝင္ခြင္မက်ျဖစ္မယ့္ ကိစၥမ်ဳိးဆိုရင္ ထိန္းသိမ္းစရာမလိုဘူးလို႔ က်မကေတာ့ ယူဆတယ္။

တကယ္ထိန္းခ်င္ရင္ ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္း။
အဝတ္အစား၊ အေနအထိုင္၊ အေျပာအဆိုေတြကို ထိန္း။

အက်ီ ၤလည္ဟိုက္နဲ႔ ဘုရားစင္ေရွ႕မွာ ကိုင္းကိုင္း ကိုင္းကိုင္း၊ စကတ္ေပါင္လည္ေလာက္နဲ႔ လူေတြကို ေက်ာေပးျပီး ကုန္းကုန္း ကန္ေတာ့ပြဲတကားကားထိုးဖို႔ လုပ္ေနတဲ့ မိန္းကေလးတေယာက္ကို ရိုးရာကို ထိန္းသိမ္းတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရလား။

နတ္ပြဲဆိုျပီး မိုးမြန္ေအာင္ဆဲ၊ သားေျပာမယားေျပာ၊ အရက္မ်ဳိးစံုေသာက္ေနတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ားကိုေရာ ရိုးရာကို ထိန္းသိမ္းတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရလား။

ယေန႔ေခတ္မွာ အသိဥာဏ္ရွိတဲ့ လူေတြဟာ နတ္တင္လို႔ စပါးမရ၊ ငါလယ္ထဲဆင္းမွ စပါးရမယ္ဆိုတာကို သိလာၾကျပီ။

စာေမးပြဲေျဖႏိုုင္ေအာင္ စာေမးပြဲမွာ သံုးမယ့္ ေဘာ္ပင္ကို နတ္ကေတာ္ဆီသြားျပီး မန္းမႈတ္ခိုင္းလို႔ကေတာ့ အာပုတ္ေစာ္နံတာပဲ အဖတ္တင္မယ္ဆိုတာကို ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျပီး တကယ္စာက်က္တဲ့ ေက်ာင္းသားက သိေနျပီ။

ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတဲ့ လူသားအက်ဳိးျပဳ ေဆး၊ သိပၺံ၊ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္အသီးသီးက ဘယ္အသိပညာရွင္၊ ဘယ္အတတ္ပညာရွင္ကမွ နတ္ကို ယံုၾကည္စြာ ပူေဇာ္ပသလို႔ ဒီလို ေအာင္ျမင္ခဲ့တာပါလို႔ သမိုင္းမေရးခဲ့ၾကဘူး။

ကၽြႏ္ုုပ္တို႔သည္ ကိုယ္မသိသည့္ အရာကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ပူေဇာ္ရမည္နည္း၊ ကိုယ္မသိသည့္ အရာ၏ ေရွ႔ေမွာက္၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဒူးေထာက္ရမည္နည္း၊ စိတ္ကူးျဖင့္ မွန္းဆအပ္သည့္ အရာ“ ေရွ႔ေမွာက္၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ ျပားျပားဝပ္ရမည္နည္း။

အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ အေရးမပါေတြ ယံုၾကည္ေနသေရြ႕၊ အဓိပၺါယ္မရွိတာေတြကို အားကိုးေနသေရြ႕ ေတာ့ သင္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ လြတ္လပ္တဲ့သူတဦးျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။

နႏၵာ

မွတ္ခ်က္....ဆရာပါရဂူရဲ႕ " ေတာ္လွန္ေသာ အေတြးအေခၚ " စာအုပ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔အတူ က်မထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


0 comments:

Post a Comment