လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Tuesday, April 3, 2012

“မုတ္သုန္ဦး (ေတးႀကိဳ)” ကဗ်ာ

အိုရယ္ ... မုတ္သုန္ဦး၊ ျမဴးေလာ့
ထူးတင့္တင့္ သင့္ဂုဏ္သေရကို။

မွုိင္းညိဳ ့ဆိုင္းဆို ့၊ အာကာမို ့၍
ၿပိဳ ့မလို ့လို၊ သို ့လိုလိုလွ်င္
ခိုးရိုက္ေမွာင္ပတ္၊ ပဇၹဳန္နတ္သည္
သြန္းလက္မႊန္းေအာင္၊ ရြာညႊန္းေယာင္ႏွင့္။

ဘဂၤလားေအာ္၊ ပင္လယ္ေအာ္မွ
စစ္ေဆာ္စည္ေမာင္း၊ ၿခိမ့္ၿခိမ့္ေလာင္းလွ်က္
သိန္းေသာင္းဗိုလ္ပါ၊ ခ်ီေလရာတြင္
မဟာတပ္မွုး၊ မုန္သုန္ဦး။

ရိုးမကိုေက်ာ္၊ မိုးေပၚသို ့ကပ္
တိမ္ထပ္သို ့ေပါင္း၊ တိမ္ေမာင္းသို ့ခ်ိဳ
တိမ္ညိဳသို ့ႏဲြ ့၊ စစ္နယ္ခ်ဲ ့၍။

ရြာေတာ့မေယာင္၊ ရြာမေယာင္ႏွင့္
ရြာေယာင္မွုိင္းရစ္၊ ဤသည့္ေခတ္၀ယ္
သနစ္သနာ၊ ထူးဆန္းစြာသား
ဂႏၵာလရာဇ္၊ ျပည္အသစ္မွ
ထစ္ထစ္ျမည္ေအာင္၊ မုတ္သုန္ေမွာင္သည္
ေတာင္ပံကိုျဖန္ ့၊ ကၽြန္းလံုးႏွံ ့၍
ျပည္၀ွန္ ့ျမန္မာ၊ ဆိုက္ေရာက္လာသည္
ခ်ိန္ခါငါတို ့၊ လူ ့ေခတ္သို ့။

၀ႆန္တိုင္းလွ်င္၊ မွုိင္းမွုိင္းပ်ပ်
ပင္လယ္၀မွ၊ ျမဴးၾကြမုတ္သုန္
ခ်ီလာတုန္ေသာ္၊ ေရႊဘံုတိုင္းမ
ရပ္ဌာနသည္၊ မ၀၀မ္းစာျဖစ္သတည္း။

ဂႏၵာလရာဇ္၊ ျပည္အသစ္မွ
ထစ္ထစ္ျမည္ေအာင္၊ မုတ္သုန္ေဆာင္သည္
ေတာင္ပံကိုျဖန္ ့၊ ကၽြန္းလံုးႏွံ ့၍
ျပည္၀ွန္ ့ျမန္မာ၊ ဆိုက္ေရာက္လာသည္
ခ်ိန္ခါငါတို ့၊ လူ ့ေခတ္သို ့။


ကဗ်ာဟာ သမားရိုးက် မိုးဘဲြ ့ကဗ်ာ မဟုတ္ပါဘူး။ နိမိတ္ပံုေတြ
သေကၤတေတြကုိ အသံုးျပဳၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး
တမ္းတလိုက္တဲ့ ကဗ်ာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ႏွစ္လည္မဂၢဇင္း
(၁၉၅၀) ထဲက ကဗ်ာျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္ နႏၵမိတ္

0 comments:

Post a Comment