လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Sunday, November 13, 2011

E-Volo Multicopter လို႔ေခၚတဲ့ ပ်ံသန္းကိရိယာ ဟယ္ရီေကာ္ပတာ


E-Volo Multicopter လို႔ေခၚတဲ့ ပ်ံသန္းကိရိယာ ဟယ္ရီေကာ္ပတာအမ်ဳိးအစားကို
ဂ်ာမဏီဒီဇိုင္းပညာရွင္ေတြ စမ္းသပ္ထီထြင္လိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေနာက္တစ္ခ်ိန္မွာ
ကားအစား လူတစ္ေယာက္ခ်င္းအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသတဲ့။
E-Voloဟာ ၈ဝ kg ေလးၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားနဲ႔ ပ်ံသန္းႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဓာတ္အားတစ္ခါသြင္းရင္ မိနစ္၂ဝပ်ံသန္းႏိုင္ပါသတဲ့။
စက္တစ္ခုမွာ ပန္ကာ၁၆ခုပါၿပီး အင္ဂ်င္နီယာေတြက တစ္နာရီပ်ံသန္းႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
by Ninenine Sanay

0 comments:

Post a Comment