လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Thursday, February 17, 2011

ဂ်ပန္ကျမန္မာဝတၳဳတိုျပိဳင္ပြဲမွာဝင္ျပိဳင္ပါလား

မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။
Poster

0 comments:

Post a Comment