လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Monday, February 7, 2011

ဂ်ပန္ေျမာက္ပိုင္းရိွမီးေတာင္ထပ္မံေပါက္ကဲြ

ရွင္းမုိေအဒါေက မီးေတာင္ ထပ္မံေပါက္ကဲြရာ ၅ မိုင္အကြာမွ အိမ္မ်ား၏ ျပဴတင္းမွန္မ်ားကဲြသည္။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း က်ဴ႐ႈကၽြန္း (Kyushu) ရွိ ရွင္းမိုေအဒါေက (Shinmoedake) မီးေတာင္ေပါက္ကဲြရာ ၈ ကီလုိမီတာ (၅မိုင္) အကြာမွ အိမ္မ်ား၏ ျပဳတင္းေပါက္မွန္မ်ား ကဲြသည္အထိ ျပင္းထန္သည္။
အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ မွန္ကဲြမ်ား ျပန္႔ႀကဲေနၿပီး မီးေတာင္မွာျပာမ်ား အေငြ႕မ်ား တိမ္တိုက္သဖြယ္ တက္ေနသည္။ လူမ်ားရာႏွင့္ ခ်ီၿပီးေနအိမ္မ်ားအား စြန္႔ခြာထြက္ေျပး ၾကသည္။
မီးေတာင္တြင္းဝတြင္ ေခ်ာ္ခံု (Lava Dome) အား ေတြ႕ရသည္။
ကီရိရီွးမား ေတာင္ (Kirishima Range) ေပၚရိွ မီးေတာင္မွာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း႐ုပ္ရွင္ (James Bond Movie) “You Only Live Twice” ႐ုိက္ကူးခဲ့ရာ ေနရာျဖစ္ေသာ ရွင္မိုေအဒါေက (Shinmoedake) ေတာင္ထိပ္၏ မီးေတာင္ေပါက္မႈမ်ားထဲတြင္ ယခုအႀကိမ္သည္ ထူးထူးျခားျခားျမင္ကြင္း ျဖစ္သည္။ မီးေတာင္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (Volcanologists) က အားေကာင္းေသာ ေပါက္ကဲြမႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားႏိုင္ၿပီး ေခ်ာ္ရည္မ်ား စီးက်လာမႈလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သတိေပးၾကသည္။
မီယာတာကီ စီရင္စုရိွ မီယာကိုႏိုဂ်ိဳတြင္ ျပာမ်ားအား ရွင္းလင္ေနစဥ္
အစိုးရသည္ မီးေတာင္မွ အခ်င္းဝက္ ၂ ကီလိုမီတာအတြင္းသို႔ မဝင္ရ ဧရိယာသတ္မွတ္ထားရာမွ အခ်င္းဝက္အား ၂ ဆတုိးကာ အခ်င္းဝက္ ၄ ကီလိုမီတာ (၂.၄ မုိင္) ဧရိယာအတြင္း လူမဝင္ရ သတ္မွတ္လိုက္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၂ ႏွစ္အတြင္း ယခုအႀကိမ္သည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚေသာ အားေကာင္းသည့္ မီးေတာင္လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္သည္။ ယခု မီးေတာင္ေပါက္ကဲြမႈအား ၇ ကီလိုမီတာေက်ာ္ (၄.၃ မုိင္ေက်ာ္) အကြာအေဝးကပင္ ၾကားရသည္ဟု ဂ်ပန္ အဲန္အိတ္ခ်္ေက ႐ုပ္သံ (NHK Television) မွ အစီရင္ခံသည္။

 ျမန္မာ့သတင္းရပ္ဝန္း မွေဖၚျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment