လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Friday, January 7, 2011

ဖတ္ေစခ်င္ေသာစာအုပ္မ်ား(အေထြေထြ၊ရသ၊သုတ)

ကိုဇာနည္ေမာင္ကစာအုပ္ေတြထပ္ပို႔ေပးလိုက္ပါတယ္။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment