လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Monday, January 3, 2011

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ႏွစ္သစ္မဂၤလာႏႈတ္ခြန္းဆက္ျခင္း

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာလုမ်ဳိးမ်ား၊ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ား အားလံုးကို ဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္ NEW YEAR ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။


source by ........blip.tv

0 comments:

Post a Comment