လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Sunday, November 21, 2010

၂ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပြဲဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မတီ(ဂ်ပန္)၏သက္တမ္းတိုးျမွင့္
ယေန႔ ၂၁ရက္ ႏိုဝင္ဘာလ၂၀၁၀ခုတြင္ က်င္းပေသာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မတီ(ဂ်ပန္)အေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုးသြားေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈမ်ားကို ဆက္လက္ စံုစမ္းေဖၚထုတ္ရန္ အလို႔ငွာ ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းကို ဆက္လက္တိုးျမင့္လိုက္ပါသည္။

ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈမ်ားကို စံုစမ္းေဖၚထုတ္သြားပါမည္။ တဖက္မွလည္း ျပည္တြင္း႐ွိ ျပည္သူတို႔၏ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ရင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရး လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္အတူ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ရ႐ွိေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ မတရား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္း ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ခၽြင္းခ်က္မ႐ွိ အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးေရး ေတာင္းဆိုေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကိုလည္းေကာင္း ဆက္လက္ လႈပ္႐ွားလုပ္ကိုင္သြားမည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍လည္း ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ရ႐ွိေရးအတြက္ စိတ္ပါဝင္စားစြာ ေပါင္းပူးေဆာင္႐ြက္လိုေသာ မည့္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း ကိုမဆို လႈိုက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚလ်က္႐ွိျပီး စည္းလံုး ညီညြတ္စြာျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္ႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ လုပ္ကိုင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သတင္းမွတ္တမ္း။ ။AYE NANDAR AUNG
ဓါတ္ပံု။        ။MAI KYAW OO

1 comments:

Humanright-Myanmar.com said...

good news ......... thanks

Post a Comment