လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းေဝးၾကပါေစ။

Tuesday, August 17, 2010

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္း

ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီရမၼာဝတီဦးပညာစာရအားတရားဥပေဒမဲ့အဓမၼဖမ္းဆီးျခင္း၊ရခိုင္ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္း
အေမြအႏွစ္မ်ားအားအဓမၼသိမ္းဆည္းျခင္း၊ရခိုင္မိဘမဲ့ကေလး(၁၂၀)အားအထက္ဗမာျပည္သို႔ အဓမၼဖမ္းဆီးပို႔ေဆာင္ျခင္းအားဆန္႔က်င္ကြက္သည့္ဆႏၵျပပြဲအခမ္းအနားကို၂၀၁၀၊ၾသဂုတ္လ၊၁၇ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ႐ွိျမန္မာစစ္အခြန္႐ံုး(သံ႐ံုး)ေ႐ွ႔၌ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး
လွႈပ္႐ွားသူမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါသည္။

ဓါတ္ပံု၊ဗီဒီယို........Aung Htoo Thein(Japan)

0 comments:

Post a Comment